El Govern obre una línia d’ajudes de fins a 2.000 euros per als que pateixin una caiguda d’ingressos en una nova tongada d’ajudes a treballadors autònoms, la segona des de l’esclat del covid-19. 

La Generalitat oferirà una ajuda de com a màxim 2.000 euros per persona a tots els autònoms que pateixin una reducció “dràstica i involuntària” dels ingressos per culpa de les mesures de contenció del coronavirus.

En principi, el Govern no imposarà restriccions per sector i tothom les podrà demanar. Segon paraules del Conseller El Homrani “Qualsevol autònom que pugui demostrar la reducció dràstica i involuntària de la facturació i que ha hagut de tancar l’activitat econòmica per decisions de salut pública” podrà reclamar l’ajuda, ha aclarit el conseller. Així doncs, el Govern mirarà els ingressos del març de 2020 de cada autònom i els compararà amb els del mateix mes del 2019, a fi d’establir si s’ha produït una caiguda dels seus guanys i de quant ha de ser l’ajuda.

En el cas que els treballadors autònoms faci menys d’una any de la seva alta al RETA, en aquest cas, com que encara no tindran un historial d’ingressos prou antic per mirar la facturació del 2019, es faran anàlisis i comparatives dels seus ingressos mensuals, segons el conseller.

Per poder demanar l’ajut cal estar donat d’alta com a treballador autònom i tenir el domicili fiscal a Catalunya.

Les resolucions es resoldran per ordre d’entrada de sol.licituds i fins que s’acabi el pressupost i està previst que les sol.licituds es puguin començar a tramitar en breu.

Tota la informació: treball.gencat.cat/ca/ambita/autonom/gen.cat/contacte (Treball > Empresa. Autònoms)
Al 📞012 (de dill a div de 8h a 22h) o al 93 622 04 00 (de dill a div de 9h a 15h)