Tarifes

Modalitat Emprenedoria

Persones jurídiques o persones físiques amb una activitat de nova creació (Preu bonificat per projectes o negocis de menys de 4 anys d’antiguitat)

Espai Dimensió Modalitat Emprenedoria
Despatx 1 11,93m2 125 €/mes
Despatx 2 19,97m2 375 €/mes
Despatx 3 14,21m2 250 €/mes
Despatx 4 14,19m2 250 €/mes
Despatx 5 14,11m2 250 €/mes
Despatx 6 14,30m2 250 €/mes
Despatx 7 10,73m2 125 €/mes
Despatx 9 11,14m2 125 €/mes
Mòdul de coworking Individual 100 €/mes
Taula de coworking Individual 75 €/mes*

*Es bonificaran el 100% de la taxa corresponent als 3 primers mesos consecutius de cessió d’un espai tipus taula coworking. Aquesta bonificació només serà aplicable una vegada per cada CIF o NIF de la modalitat Emprenedoria.

Recepció

Sales de reunions

Connexió fibra òptica

Neteja diària

Serveis copisteria

Climatització general

Espai de cuina

Mobiliari

Modalitat Consolidació

Persones treballadores per compte aliè, persones jurídiques o persones físiques amb una activitat ja consolidada (de més de 4 anys d’antiguitat)

Espai Dimensió Modalitat Consolidació
Despatx 1 11,93m2 150 €/mes
Despatx 2 19,97m2 450 €/mes
Despatx 3 14,21m2 300 €/mes
Despatx 4 14,19m2 300 €/mes
Despatx 5 14,11m2 300 €/mes
Despatx 6 14,30m2 300 €/mes
Despatx 7 10,73m2 150 €/mes
Despatx 9 11,14m2 150 €/mes
Mòdul de coworking Individual 120 €/mes
Taula de coworking Individual 90 €/mes

Recepció

Sales de reunions

Connexió fibra òptica

Neteja diària

Serveis copisteria

Climatització general

Espai de cuina

Mobiliari

Contacteu!
CONSULTA EL PLÀNOL