Modalitat Emprenedoria

Persones jurídiques o persones físiques amb una activitat de nova creació (Preu bonificat per projectes o negocis de menys de 4 anys d’antiguitat)

Espai Dimensió Modalitat Emprenedoria Disponibilitat
Despatx 1 11,93m2 125 €/mes NO
Despatx 2 19,97m2 375 €/mes NO
Despatx 3 14,21m2 250 €/mes NO
Despatx 4 14,19m2 250 €/mes NO
Despatx 5 14,11m2 250 €/mes SI
Despatx 6 14,30m2 250 €/mes NO
Despatx 7 10,73m2 125 €/mes NO
Despatx 9 11,14m2 125 €/mes NO
Mòdul de coworking 1 Individual 100 €/mes NO
Mòdul de coworking 2 Individual 100 €/mes NO
Mòdul de coworking 3 Individual 100 €/mes SI
Mòdul de coworking 4 Individual 100 €/mes SI
Mòdul de coworking 5 Individual 100 €/mes NO
Mòdul de coworking 6 Individual 100 €/mes SI
Mòdul de coworking 7 Individual 100 €/mes SI
Mòdul de coworking 8 Individual 100 €/mes SI
Mòdul de coworking 9 Individual 100 €/mes SI
Mòdul de coworking 10 Individual 100 €/mes NO
Taula de coworking 1 Individual 75 €/mes* SI
Taula de coworking 2 Individual 75 €/mes* NO
Taula de coworking 3 Individual 75 €/mes* SI
Taula de coworking 4 Individual 75 €/mes* NO
Taula de coworking 5 Individual 75 €/mes* NO
Taula de coworking 6 Individual 75 €/mes* NO
Taula de coworking 7 Individual 75 €/mes* SI
Taula de coworking 8 Individual 75 €/mes* SI

*Es bonificaran el 100% de la taxa corresponent als 3 primers mesos consecutius de cessió d’un espai tipus taula coworking. Aquesta bonificació només serà aplicable una vegada per cada CIF o NIF de la modalitat Emprenedoria.

Recepció

Sales de reunions

Connexió fibra òptica

Neteja diària

Serveis copisteria

Climatització general

Espai de cuina

Mobiliari

Modalitat Consolidació

Persones treballadores per compte aliè, persones jurídiques o persones físiques amb una activitat ja consolidada (de més de 4 anys d’antiguitat)

Espai Dimensió Modalitat Consolidació Disponibilitat
Despatx 1 11,93m2 150 €/mes NO
Despatx 2 19,97m2 450 €/mes NO
Despatx 3 14,21m2 300 €/mes NO
Despatx 4 14,19m2 300 €/mes NO
Despatx 5 14,11m2 300 €/mes SI
Despatx 6 14,30m2 300 €/mes NO
Despatx 7 10,73m2 150 €/mes NO
Despatx 9 11,14m2 150 €/mes NO
Mòdul de coworking 1 Individual 120 €/mes NO
Mòdul de coworking 2 Individual 120 €/mes NO
Mòdul de coworking 3 Individual 120 €/mes SI
Mòdul de coworking 4 Individual 120 €/mes SI
Mòdul de coworking 5 Individual 120 €/mes NO
Mòdul de coworking 6 Individual 120 €/mes SI
Mòdul de coworking 7 Individual 120 €/mes SI
Mòdul de coworking 8 Individual 120 €/mes SI
Mòdul de coworking 9 Individual 120 €/mes SI
Mòdul de coworking 10 Individual 120 €/mes NO
Taula de coworking 1 Individual 90 €/mes SI
Taula de coworking 2 Individual 90 €/mes NO
Taula de coworking 3 Individual 90 €/mes SI
Taula de coworking 4 Individual 90 €/mes NO
Taula de coworking 5 Individual 90 €/mes NO
Taula de coworking 6 Individual 90 €/mes NO
Taula de coworking 7 Individual 90 €/mes SI
Taula de coworking 8 Individual 90 €/mes SI

Recepció

Sales de reunions

Connexió fibra òptica

Neteja diària

Serveis copisteria

Climatització general

Espai de cuina

Mobiliari