Per aquest juny està prevista la publicació de la convocatòria de presentació de projectes per participar al concurs Salt Xef, Incubadora de negocis gastronòmicsUn programa d’emprenedoria gastronòmica de l‘Ajuntament de Salt, que ofereix assessorament, servei de consultoria personalitzada, formació i una estada professional al local Salt Xef, a preu reduït, per la posada en marxa de nous negocis gastronòmics. 

El programa Salt Xef es desenvolupa de la següent manera:

 • FASE 1· Convocatòria de Concurrència Pública: Es farà una selecció dels projectes d’emprenedoria gastronòmica que reuneixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria i que s’emmarquin en el context de les següents línies: ecogurmet, talent jove, nous models de restauració i cuina del món.
 • FASE 2· Assessorament, consultoria personalitzada, itinerari formatiu i estada al local comercial Salt Xef. El programa Salt Xef inclou els següents serveis:
  • 2.1. Assessorament i seguiment: el projecte escollit, estarà tutelat pel servei d’emprenedoria de l’Ajuntament de Salt, que assessorarà en tots aquells aspectes relatius a la posada en marxa i viabilitat del projecte.
  • 2.2 Consultoria específica (15 h): la persona o equip guanyador disposarà de 15 hores de consultoria personalitzada amb un assessor especialitzat en gestió d’empreses gastronòmiques. Aquest programa de consultoria serà d’obligat compliment i es realitzarà abans de l’obertura i durant el primer mes de la posada en funcionament del negoci.
  • 2.3. Itinerari formatiu: el projecte emprenedor gaudirà d’un programa formatiu complet i específic en gestió d’empreses gastronòmiques. Aquest serà d’obligat compliment per part de tot l’equip emprenedor.
  • 2. 4. Estada al local Salt Xef: El projecte seleccionat tindrà dret a subscriure un contracte d’arrendament, d’ús exclusiu, amb un lloguer reduït, i a ocupar el local per un període d’un any, que es podrà prorrogar per 6 mesos més.

Aquest local s’ha habilitat i s’hi ha instal·lat una cuina industrial per a que l’equip escollit pugui fer-hi una estada de professionalització i engegar-hi el projecte, aplicar el que s’ha après en l’assessorament i itinerari formatiu i així millorar, modificar o optimitzar processos, valorar la resposta del públic al producte, preu o servei, i en definitiva incrementar la seva experiència per tal d’assegurar el màxim possible l’accés i consolidació dins el mercat laboral.

 • FASE 3. Emancipació empresarial i acompanyament: Els integrants del projecte rebran l’acompanyament de l’Ajuntament de Salt per a la recerca de locals comercials buits i per efectuar el traspàs de l’activitat del local Salt Xef, al nou local escollit.

Podran ser beneficiaris de les subvencions aquelles persones físiques o jurídiques, majors d’edat, que tinguin plena capacitat d’obrar, per desenvolupar nous negocis del sector gastronòmic, d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria i els criteris establerts de puntuació.

Trobareu més informació a: http://elviversalt.cat/salt-xef/