Els destinats a treballadors autònoms, es podran començar a demanar el 19 de febrer.

El Govern de la Generalitat ha presentat un nou pla d’ajuts directes i de caràcter trimestral per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la COVID-19. El pla disposa d’un import de 618 milions d’euros de gener a març.

El destinataris d’aquestes ajudes seran majoritàriament:

  • Treballadors autònoms que han vist reduïts els seus ingressos.
  • Micro i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva facturació i que es comprometen a mantenir els llocs de treball.
  • Persones treballadores que estiguin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
  • Els sectors més afectats per les restriccions.

Llegiu tota la notícia aquí