Segueix formant-te com a persona emprenedora

En l’era digital actual, la formació en línia ha experimentat un augment i, per tant, actualment existeixen diverses plataformes que ofereixen una varietat de serveis i formacions subvencionades que, proporcionen així doncs diverses eines de coneixements i habilitats.

És per aquest motiu que compartim amb vosaltres una llista de diferents pàgines que us poden ser d’interès:

-PIMEC: La Fundació PIMEC neix al 2007 amb l’objectiu de poder esdevenir un element estratègic de representativitat de PIMEC en àmbits de caire social.
-Autoocupació: Serveis per a persones emprenedores que volen crear la seva empresa. Eines, programes i cursos subvencionats per consolidar el teu negoci.
-Formació en xarxa: Portal que aglutina l’oferta formativa per a la millora de l’ocupabilitat programada per les entitats de la demarcació de Girona.