El Ministeri de Seguretat Social i les principals associacions d’autònoms han arribat a un acord per estendre les ajudes als autònoms i la prestació per cessament de l’activitat, que finalitzaven dimecres, 30 de setembre.

Què preveu l’acord? 

  • En cas de cessament de l’activitat, els treballadors autònoms cobraran el 50% de la base de cotització, en lloc del 70%, segons ha explicat el president de la Federació d’Associacions de Treballadors Autònoms, Lorenzo Amor. S’hi podran acollir els que hagin perdut un 75% de l’activitat o tinguin el negoci tancat.
  • També s’hi podran acollir els autònoms que tinguin tarifa plana o els que tinguin una antiguitat inferior a un any, sempre que els ingressos en els pròxims mesos no superin el salari mínim interprofessional.
  • Pel que fa als autònoms en pluriactivitat, també podran acollir-se a les ajudes si la suma de les seves retribucions no supera 2,2 vegades el salari mínim interprofessional, un avenç que per Amor és “important” per no deixar fora de l’acord aquest col·lectiu.
  • En el cas de la prestació ordinària, que es va posar en marxa l’1 de juliol, es prorrogarà fins al 31 de gener per als autònoms que hagin exhaurit els quatre mesos de prestació contributiva.
  • S’hi poden acollir els mateixos que en gaudien fins ara; també els que demostrin unes pèrdues del 75% en el pròxim trimestre respecte al mateix període de l’any anterior, així com els pluriempleats.
  • S’estableix un ajut els pròxims quatre mesos per als autònoms de temporada que no hagin estat donats d’alta entre març i maig d’aquest any.

Més info aquí