Controlarà cobrament i pagaments però també servirà per controlar la morositat

Els autònoms disposaran properament d’una plataforma gratuïta per poder complir amb la obligació futura d’usar factures electròniques en les operacions amb altres empreses. Aquesta solució permetrà als treballadors per compte propi emetre i rebre factures per mitjans electrònics sense pagar-ho i, en qualsevol cas, aquesta plataforma serà l’instrument perquè el Fisc supervisi totes les opracions comercials i controli que totes les empreses compleixen els terminis de pagament.

 Més info aquí