El Viver d’Empreses de Salt s’està preparant per la reobertura dels seus espais després del confinament.

L’espai de coworking tornarà a obrir les seves instal·lacions el 15 de juny i ho farà amb totes les garanties i seguint les mesures preventives de seguretat per tal de  protegir a totes les persones usuàries del Viver.

Es mantindrà un servei reforçat de neteja i desinfecció dels llocs de treball, especialment a les zones comunes i les superfícies de treball compartides.

També es fomentarà l’ús de les escales en lloc de l’ascensor. També es garantirà la ventilació adequada del local. Es reduirà la possibilitat de contacte interpersonal, tot acotant i senyalitzant espais, amb barres de separació físiques, redistribuïnt i separant taules i mobiliari.

A més es garantirà una separació superior a 1,5m, inclús en les vies de circulació interiors. L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. serà preferiblement individual. En cas contrari es descontaminarà després de
cada ús. S’evitaran les reunions presencials i s’afavoriran les videoconferències o altres sistemes no presencials.

Per últim, l’ús de mascaretes serà obligatori en les zones de pas i espais comuns, o quan s’interaccioni amb d’altres persones, en funció de les indicacions del Ministeri de Sanitat i, també es col·locarà un dispensador de gel hidroalcohòlic en el punt d’entrada/sortida.