Empresa que impulsa iniciatives, estudis i projectes de creació i desenvolupament territorial.
Amb la col·laboració permanent dels agents del territori i els professionals de diferents sectors, es cerca la valorització de les pràctiques i recursos culturals locals prioritzant els processos d’innovació social i creativa.

− Estudis i plans estratègics sobre artesania, creació i desenvolupament territorial en sinèrgia amb altres sectors (comerç, turisme i educació…).
− Suport a institucions per a la recerca de finançament i gestió de projectes creatius amb impacte social i/o territorial.
− Suport a la creació xarxes i a iniciatives transfronteres

Urgell Funollet
656755353
aic.urgellfunollet@gmail.com