La Malla és una consultoria social que es dedica al disseny i la gestió de projectes, la investigació
social i la comunicació. Està especialitzada en temes de  gènere i participació. En els seus projectes, busca fórmules inclusives que incorporin la diversitat de les persones.

Plans d’igualtat i suport en les polítiques de gènere
Assessorament en el disseny i la gestió de polítiques de gènere; elaboració de plans d’igualtat, protocols de prevenció de l’assetjament i programes de prevenció de la violència; elaboració materials.

Comunicació i sensibilització
Disseny de campanyes de comunicació; avaluació i anàlisi d’eines comunicatives; elaboració de plans de comunicació amb perspectiva de gènere; elaboració de materials de sensibilització.

Participació ciutadana i treball comunitari
Elaboració de Plans directors; disseny i dinamització de processos participatius; dinamització d’òrgans de participació permanents i/o temporals; ordenació, identificació i millora d’espais formals i informals de participació; dinamització del teixit associatiu; suport en el treball comunitari; formació.

Estudis socials i planificació
Recerques i estudis socials sobre un determinat àmbit territorial o temàtic; diagnosis i avaluacions de polítiques i programes.

Roser Solà-Morales

Tlf.: 687878767

Correu electrònic: 
hola@lamalla.com

Ubicació: C/Sant Antoni, 1. 17190- Salt. El Viver d’Empreses de Salt.