L’Associació Batibull neix l’any 1993 amb la finalitat de proporcionar el lleure
com espai educatiu i lúdic, mitjançant projectes creatius i com a pràctica educativa: l’animació sociocultural, cooperant activament amb l’acció social i cultural de l’entorn on es realitza la intervenció educativa per tal de desenvolupar i transformar la comunitat.

Som una associació educativa sense ànim de lucre que portem 30 anys acompanyant  principalment a infants, adolescents i joves en la seva
trajectòria vital, en la qual potencien la igualtat  d’oportunitats en l’àmbit
educatiu i social. 

La nostra finalitat és oferir als infants i joves, en les nostres intervencions educatives, un espai HUMANITZADOR i personal per aprendre i créixer com a
persones des d’una perspectiva integral: a partir de potenciar accions promocionals i proactives AMB les persones i PER les persones, per tal d’assolir una millora i una transformació individual i social.

L’entitat vetlla per la generació de processos dinàmics que s’adapten a les necessitats i interessos de les persones i en els que es proporcionen espais
d’experimentació i creació. D’aquesta forma, es genera un lleure lúdic, de progrés cultural, i solidari.

L’Associació Batibull treballa per la consolidació d’aquesta metodologia i la realització de nous projectes per tal que el col·lectiu jove pugui accedir a
espais/projectes de lleure creatiu on es desenvolupi l’expressió artística en totes les seves dimensions i ofereixin experiències de desenvolupament i satisfacció individual i  col·lectiva.

Dirigim i gestionem diverses iniciatives amb una clara metodologia pedagògica basada en aquests tres pilars: PENSA-DECIDEIX-ACTUA per tal
d’aconseguir els nostres objectius:
● Potenciar el temps de lleure com a valor educatiu i social.
● Proporcionar espais/projectes de lleure com elements de generadors de promoció i difusió de cultura.
● Promoure el pensament crític, com element essencial pel canvi, millora i transformació social.
● Utilitzar les noves tecnologies com a eines didàctiques.

Telèfon: +34 649 73 71 50

Web: http://www.associaciobatibull.org/es/

Correu electrònic: associaciobatibull@gmail.com