Durant aquest 2022 ja s’han fet 32 assessoraments en aspectes com la creació del projecte de negoci, el pla d’empresa o aspectes jurídics i/o tècnics.

La bona salut de l’equipament es reflecteix en el lloguer dels espais que ara mateix estan en un 90% amb 19 emprenedors treballant des de l’espai.

La formació és una altra de les branques que s’està potenciant i aquest primer semestre ja s’està impartint una programació amb set propostes de temàtiques diferents

Llegiu tota la notícia aquí