La modalitat emprenedoria tindrà preus bonificats per negocis de nova creació i la modalitat consolidació està pensada pels negocis de més de quatre anys d’antiguitat i persones treballadores per compte aliè.

Es busca donar suport al teixit empresarial del municipi i el seu entorn i pal·liar els efectes de la covid-19.

El Coworking i Viver d’empreses de Salt posa en funcionament dues modalitats d’allotjament per tal de poder donar resposta a les demandes del teixit empresarial del territori sorgides arrel de la situació de la Covid-19.

La modalitat emprenedoria conserva els preus bonificats per aquells projectes de nova creació o amb una activitat de menys de 4 anys d’antiguitat. La durada de la cessió d’us dels espais s’allarga fins els 4 anys, prorrogables anualment, amb una durada màxima total de 6 anys, en el cas que es justifiqui la vinculació amb el municipi de Salt, la creació d’ocupació, etc.

Per altra banda, la modalitat consolidació, està pensada pels negocis de més de 4 anys d’antiguitat o per persones treballadores per compte aliè que necessitin un espai on treballar degut a les mesures de teletreball. La durada de la cessió d’ús dels espais serà de 2 anys com a màxim i improrrogables.

Els usuaris disposen dels serveis d’internet, ús gratuït de sales de reunions i neteja diària inclosos a la taxa, i a part, el servei de reprografia. L’espai s’ha equipat amb mampares de vidre i s’han separat les taules per assegurar la distància de seguretat entre els usuaris i, així complir amb les mesures sanitàries anticovid

Actualment el Coworking i Viver d’empreses de Salt té disponibles mòduls de coworking amb una taxa mensual de 100€ en la modalitat emprenedoria i de 120€ en la modalitat consolidació.

Es pot visitar l’espai a través de visites concertades i demanar més informació al telèfon 972 24 91 70 o per correu electrònic elviver@salt.cat