Us informem de les mesures i ajudes per fer front a la situació derivada de la Covid19 anunciades pel Ministeri de Cultura que afecten les arts escèniques i la música.